יועץ בטיחות באירועים המוניים

שמר בטיחות והנדסה חברת יועצי בטיחות המתמחה בכל תחומי הבטיחות

יועץ בטיחות דואג לבטיחות באירועים, קונסטרוקציה, נגישות, בדיקות מתקני הספורט ועוד.

אנו מספקים שירותי מומחי בטיחות, ממוני בטיחות, הכנת תיקי שטח, בדיקת משחקים ומתקני כושר ובדיקות בטיחות במוסדות חינוך.

בטיחות באירועים המוניים – הגדרות ברורות ואלה שפחות

בישראל מתקיימים כבר שנים רבות ובכל המגזרים אין סוף אירועים המוניים.

אירועים אשר מחייבים על פי התקינה והחוק מינוי בעל תפקיד האחראי על בטיחות באירועים אלה.

האירועים ההמוניים נעים ממשחקי כדורגל, הופעות באצטדיוני כדורגל או כדורסל, ועד הופעת זמרים בקיסריה.

הופעות בפארק הירקון, פסטיבלים המוניים המתקיימים בחיק הטבע לעיתים אף מסיבות טבע ועוד.

קיימות הגדרות ברורות לגבי הגדרתו של אירוע כאירוע המוני.

החוק מבחין בין אירועים המוניים המתקיימים בתוך מבנים ומתקנים קיימים קבועים.

לבין מבנים ומתקנים ארעיים שהוקמו אך ורק לצורכי האירוע או כאלה אשר שונו והותאמו לצורכי האירוע.

יועץ בטיחות

ההתייחסות למספר המשתתפים

התקינה והחוק מתייחסים בבירור לאלמנט המספרי של כמות המשתתפים.

גם לצורך הגדרת האירוע כאירוע המוני.

בנוסף התקינה מבחינה בפירוש, בין אירועים המתקיימים באופן קבוע, במבנים קיימים (אולמות ומגרשי ספורט).

ומגדירה, מתייחסת באופן שונה לאירועים בודדים המתקיימים חד פעמית.

הוראות בטיחות באירועים המוניים דורשת, קובעות כי על המנהלים המארגנים את האירוע. לעמוד בקשר ולקבל אישורים ממספר גורמים כגון משטרה, כיבוי אש, רשות מקומית וכו'.

אחד מהאישורים הבסיסיים והחשובים ביותר הנדרשים, לצורך קבלת רישיון לקיומו של אירוע המוני.

הנו דו"ח בטיחות באירועים הכולל תכנית פרטנית ופיקוח על הבטיחות באירוע.

אישור בטיחות באירועים המוניים ניתן לקבל מיועץ בטיחות בעלי הכשרה והסמכה למתן אישורים אלה.

יועץ בטיחות לאירועים המוניים

יועץ בטיחות הוא הסמכות העליונה בכל מערכת ארגונית אשר פועלת לקיומו של אירוע המוני.

הבטיחות באירועים אלה הינה פועל יוצא של תכנון קפדני ובלתי מתפשר על פי כל דרישות החוק והתקינה.

מרבית ממארגני האירועים ההמוניים המשתמשים בשירותיהם של יועצי בטיחות.

יועץ בטיחות משמש כמפקח על יישומן של תוכניות והוראות הבטיחות לכל אורך הדרך.

בזמן הפקת האירוע וההתרחשות שלו.

פספוסים בהגדרות החוק לבטיחות באירועים המוניים.

החוק עדיין אינו חד משמעי באשר לכישוריו והכשרתו של הממונה על התחום.

במקרים מסוימים מתקיימים אירועים גם אם האחראי על הבטיחות אינו בעל הסמכה מתאימה.

יועץ בטיחות

צעדים מסוכנים לבטיחות באירועים

על אף האסונות שהתרחשו בישראל בעבר (אסון ערד, אסון המכביה, אסון הר הרצל).

אנחנו עדיין עדים למצבים בהם הגורמים המארגנים של אירועים המוניים.

גורמים אלה מנסים לבצע קיצורי דרך ולתת לבעלי תפקיד שאינם מוסמכים לבצע את הפיקוח על הבטיחות באירועים המוניים.

גם כאשר תכנית הבטיחות הוכנה על ידי יועץ בטיחות בעל הסמכה.

הגורם המפקח מטעם המארגנים אינו בעל כישורים והסמכה נאותים.

האכיפה בתחום זה עדיין לוקה בחסר.

על אף משפטים שהסתיימו, ופסקי דין ששלחו מארגני אירועים אל בין סורג ובריח.

עדיין חוזרים על עצמם מצבים, בהם נשללת מיועץ בטיחות, שהכין תכנית בטיחות לאירוע המוני.

תוכנית שקיבלה את כל האישורים.

נשללת מאם יועצי הבטיחות, עמדת הפיקוח העליונה על ביצוע ויישום התוכנית ככתבה ולשונה.

ברוב המקרים גורם הימנעות מהעסקת יועץ בטיחות בעל כישורים והסמכה גם בפיקוח על שלב הביצוע הינו רצון לחסוך בהוצאות.

כיום כמעט לא ניתן לקיים אירוע המוני ללא ליווי ופיקוח צמוד של יועצי בטיחות בעלי כישורים והסמכה ראויים על פי החוק והתקינה.

לצערנו עדיין ישנם אירועים שבהם מעניקים יועצי בטיחות את חתימת ההכשר שלהם על אף שלא מתקיים פיקוח וליווי ראוי.