מאחזי נכים

לשמור על כבוד עצמי בעזרת ידיות אחיזה לנכים

ידיות אחיזה לנכים הן לעיתים מנוף לשיקום נפשי של מוגבלי תנועה.
מאחזי נכים, אשר מותקנים בחדרי שירותים וחדרי אמבטיה נגישים, מאפשרים גם לבעלי מוגבלויות קשות אשר עושים שימוש בכסאות גלגלים, להשתמש במתקנים אלה.

בין אם מדובר בתהליכי הנגשה למבנה קיים או התקנה של מוצרי נגישות או מאחזי נכים במבנה חדש. חדרי שירותים שבהם הותקנו ידיות אחיזה לנכים על פי דרישות חוק שוויון הזדמנויות ותקנות הנגישות, מספקות לנכים ומוגבלי תנועה הזדמנות מיטבית לתפקד באופן עצמאי בעת ביצוע פעולות יומיומיות אשר לרובנו נראות כמובנות מאליהן.

המצב החוקי כיום מחייב התייחסות לנושא הנגישות כבר בעת תכנון מבנים חדשים. לא רק תכנון דרכי כניסה ויציאה נגישות מהמבנה או המרחב.

נדרש גם תכנון מדוקדק, על ידי יועץ או רכזי נגישות, של חדרי שירותים, וחדרי אמבטיה (אם קיימים) בהם מותקנים מאחזי נכים על פי דרישות תקני הנגישות. במידה ובמבנה ניתן שירות הכולל דלפקי קבלה יותאמו דלפקים ייעודיים על מנת לאפשר גישה למוגבלי תנועה למשתמשים בכיסאות גלגלים ולנזקקים לקבלת שירות שאינם יכולים להשתמש בדלפק סטנדרטי.

הדלפקים הם רק דוגמה, לתהליך יסודי, של התאמה והנגשת המרחב במבנה או מתקן חדש, על מנת ליצור שוויוניות בין אנשים רגילים ובעלי צרכים מיוחדים. ללא אישורו של יועץ נגישות כיום לא ניתן לקבל אישורי אכלוס.

הדבר שונה במידת מה כאשר מדובר במבנה קיים שלאור שינוי בשימוש בו יש להתאימו, להנגישו על פי תקני נגישות עדכניים. לעתים מדובר בחלל בשימוש ציבורי שהשימוש בו משתנה ולעיתים מדובר במבנה פרטי (דירה או בית) אשר יש להתאים לשינויים אותם חווים בני הבית.

מאחזי נכים

התאמת מאחזי נכים לצורך שינויים והתאמות נגישות במבנה קיים

כאשר בשל תהליכי התבגרות טבעיים (זקנה) או חס וחלילה כתוצאה משינוי פתאומי (תאונה – מחלה) מתעורר צורך לבצע תהליכי הנגשה של חדר האמבטיה והשירותים במנה קיים. מלבד הרחבה של הדלת יש גם צורך להתקין מאחזי נכים בהתאם להוראות יועץ נגישות שהוסמך לכך ולהתאימם למיקומים שונים של האמבטיה, הטוש, והאסלה למשל.

זהו תהליך שיבוצע במרבית המקרים בשירותים דירתיים, של מי שחלה הידרדרות ביכולת התנועה שלו ויש לבצע התאמות על מנת לאפשר עצמאות תפקודית. ידיות אחיזה לנכים יכולות להיות במקרים רבים, אמצעי משמעותי, בתהליכי שיקום נפשו, של מי אשר באופן פתאומי (כתוצאה משינויי במצבו), נמנע ממנו מלבצע עצמאית פעילויות יומיומיות.

מי שגדל מגיל צעיר עם מגבלות תנועה, וכבר בתהליך ההתפתחות, שלו התרגל לעשות שימוש באמצעים מיוחדים (כגון ידיות אחיזה לנכים), לצורך ביצוע הפעולות היומיומיות שלו. בביתו יותקנו אמצעים ייעודיים אלה כגון ידיות אחיזה לנכים, בהתאם למצבו הייחודי.

במרבית המקרים יחווה מי שגדל עם מגבלות תנועה, תסכולים, רק כאשר הוא מגיע למרחבים ומבני ציבור שבהם גם אם קיימת נגישות, אך היא לא בהכרח תואמת בדיוק את מה שהורגל לו בביתו. הצעיר יחווה תסכול אך יתרגל אט אט.

הדבר שונה כאשר מי אשר לאורך חייו הבוגרים לא חווה כל מוגבלות תנועה, ובבת אחת נאלץ להתרגל לתפקד עצמאית רק בעזרת עזרים מיוחדים כגון כיסא גלגלים, קביים וכמובן שיאלץ להשתמש בכל ההתאמות הנדרשות לחדרי אמבטיה ושירותים, על מנת שיוכל להמשיך בתפקוד עצמאי. הרצון והצורך לשוב לתפקוד עצמאי הוא אחד המנופים החשובים בכל תהליכי השיקום (נפשיים ופיזיים כאחת).

לעיתים התקנת ידיות אחיזה לנכים בשירותים, מהווה נקודת פתיחה (או המשך) משמעותית, בתהליכי שיקום נפשיים של חזרה לתפקוד עצמאי. של מי שחווה טראומה אשר הותירה אותו נכה.