סרטי קשירה לאריזה בטוחה

תעודת הביטוח לאריזה יעילה ובטוחה

סרטי קשירה נכנסו לכל סוגי התעשייה כחלק בלתי נפרד מהצורך לאחסן ולשנע סחורות בכל הגדלים וכל הצורות בין אתר הייצור לבין היעד הסופי שבו נעשה שימוש במצר.

נהוג לחשוב על סרטי קשירה המשמשים את התעשייה הכבדה כאשר המוצרים הינם כבדים ולצורך אחסון ושילוח יש לחברם זה לזה או למשטחי שינוע כך שניתן יהיה לאחסנם או להובילם בבטחה.

אולם כיום ניתן לראות כמעט בכל מגוון סוגי התעשייה השונים בקצה קווי היצור מתקני אריזה ידניים או מכניים שבהם נעשה שימוש בסרטי קשירה על מנת לערום מארזי מוצרים זה על זה ולחברם למשטחי השינוע.

מאז ומעולם נעשה שימוש בסרטים לקשירה אולם אם בעבר היה נעשה שימוש בחבלי קשירה שזורים הרי שכיום במרבית המקרים נעשה שימוש בסרטי קשירה מפלסטיק או ממתכת. נפוצים גם סרטי קשירה מפלסטיק מחוזקים בסיבים המוסיפים לחוזקם.

בעבר היו צוררים חבילות גדולות ומשתמשים בחבלים לקשירת החבילות על גבי בהמת המשא או העגלה ואולם עם התפתחות אמצעי השינוע, הרכבות המשאיות האוניות והמטוסים שבהם נעשה שימוש כיום לשם העברת סחורות מקצה אחד של העולם לקצה שני.

פותחו אמצעי האריזה ובכללן סרטי הקשירה מהחומרים השונים לשימוש במכונות אוטומטיות או במכונות קשירה ידניות.

הובלות עם סרטי קשירה

דוגמאות לשימוש בסרטי קשירה

ניתן למצוא חבילות קטנות אשר בסוף פס היצור נארזות בעזרת מכונות אריזה שקושרות אותן חבילות אלה יכולות להיות של מוצרים בודדים או מספר מוצרים בתוך קופסא למשל חבילות של נייר A4 שבהן כל קופסא ארוזה בסרט קשירה דק ואילו המשטח כולו יהיה ארוז בסרט קשירה רחב וחזק יותר.

כמובן שניתן למצוא חבילות קטנות בהרבה שגם הן נארזות בסרט קשירה על מנת להבטיח שלא יפגעו בעת האחסון או השילוח.

דוגמא לשימוש בסרט קשירה מתכת או סרט פלסטיק מחוזק ניתן למצוא בתעשיית חומרי הבנייה למשל

משטחים של בלוקים ומרצפות מסוגים שונים הנערמים על משטחי שינוע נקשרים זה לזה בסרט קשירה מותאם המאפשר הנפה ושינוע של המשטח מאתר לאתר.

דוגמא נוספת לשימוש בסרט קשירה היא תעשיית הדפוס

כולנו כירים את מרכזי החלוקה של העיתונים אליהם מגיעים משטחים שלמים של עיתונים הארוזים בחבילות הקשורות בסרט קשירה.

למעשה ניתן להגיד שכמעט בכל אתר ייצור שמוצריו מופנים להמשך תהליך היצור או לשימוש סופי נעזרים בסרטי קשירה על מנת להבטיח שהמוצרים יגיעו בבטחה ליעדם.

כאמור ניתן למצוא כיום סרט קשירה כמעט לכל מטרה כאשר המאפיינים הם אופן השימוש. האם הסרט מיועד לשימוש על ידי מתקן אריזה אוטומטי.

האם יש צורך בכלים ייעודיים לשם מתיחותו של הסרט וכמובן שניתן להשיג גם סרט כשירה וקליפסים לקשירה ומטיחה ידנית.

מה עם אזיקונים?

אזיקונים וסרטים מגיעים מאותו עולם, שניהם מיועדים לרוב לאיגוד ואבטחה של מוצרים יחדיו.

ההבדל הגדול ביניהם הוא שאזיקונים משמשים יותר לאיגוד מוצרים קטנים יחדיו לצורך אחסון או חיזוקים שונים כמו ברזנט לפרגולה.

לעומת זאת סרטי הקשירה משמשים אותנו עבור איגוד של ארגזים גדולים, משטחים וכד' בעת השילוח שלהם.