קבלת משכנתא ללא הון עצמי

גם אם על פניו אינכם עומדים בדרישות הסף – ניתן לקבל משכנתא ללא הון עצמי

האם באמת ניתן לקבל משכנתא ללא הון עצמי? הינה שאלה אשר נשאלת כיום על ידי אין סוף אזרחי המדינה.

אזרחים אשר לכאורה הינם זכאי משרד השיכון או אזרחים אשר מעוניינים לרכוש דירה.

אזרחים שעל פניו, אינם עומדים בקריטריונים המנחים ובתקנות לקבלת משכנתא מהבנקים למשכנתאות.

תשובתנו החד משמעית הינה כן!!! ניתן לקבל משכנתא ללא הון עצמי

ניתן ליצור תנאים פיננסיים נאותים על מנת לעמוד בדרישות הסף המינימליות של הרגולטור אשר יאפשרו לכם לקבל משכנתא.

אז מה קורה עם משכנתא?

בעבר היו תקנות והוראות שעה של הרגולטור (בנק ישראל). תקנות שאיפשרו לבנקים למשכנתאות לבצע תרגילים פיננסיים שונים.

תרגילים על מנת לאפשר לזכאים ומבקשי משכנתאות לקבל משכנתאות גם עם 10% הון עצמי או אפילו למטה מזה.

כלומר, קבלת משכנתא ללא הון עצמי כלל.

בשל משברים בשוק המשכנתאות שהתרחשו במדינות שונות והסכנה לחוסר יציבות בשוק המשכנתאות בישראל.

לצד החשש מפני קריסה כלכלית של רבים מהלווים.

שונו התקנות וניתנו הוראות חדשות אשר אינן מאפשרות לבנקים למשכנתאות לחרוג ממדיניות הרגולטור.

משכנתא ללא הון עצמי

הרגולציה לקבלת משכנתא כיום

ההוראות כיום, מצביעות על דרישה חד משמעית מצד הבנקים למשכנתאות לעמידה בתנאי סף מחמירים משמעותית.

למשתכנים הזכאים למשכנתא לפי קריטריוני משרד השיכון, ניתן להעניק משכנתא עם הון עצמי מינימלי של 25%.

אולם משפרי דיור ורוכשי דירה שנייה מצווים להעמיד הון עצמי של מינימום 50% מערך הנכס המבוקש.

קריטריונים מחמירים אלה נועדו להגן על שוק המשכנתאות מפני קריסה.

אך בו בזמן הביאו רבים מבין הנזקקים להלוואות המשכנתא למצב בו נמנע מהם מלממש את זכאותם.

יועץ משכנתאות עצמאי – האשנב לקבלת משכנתא ללא הון עצמי

יועץ משכנתאות עצמאי, אשר פועל בשוק המשכנתאות ומכיר את מכלול המשתנים והאפשרויות הגלויות והנסתרות, המצויות בשוק זה.

יועץ משכנתאות שהינו בעל ניסיון עשיר בעבודה עם הבנקים למשכנתאות ומולם כאשר עולה הצורך.

מפגש עם יועץ משכנתאות עצמאי הינו התשובה שלכם למצב בו מתעורר הצורך לקחת משכנתא עם הון עצמי נמוך או ללא הון כלל.

יועץ משכנתאות בעל ניסיון, יבצע עבורכם הערכות יכולת ויבנה עבורכם את כל התרחישים הפיננסיים האפשריים.

מגוון אפשרויות ותנאים לקבלת משכנתא אשר מתוכם ניתן יהיה לבחור את התרחיש הפיננסי המתאים ביותר למצבכם.

היערכות פיננסית אשר תביא בחשבון את כל המשתנים הכלכליים המשפיעים על מצבכם הן בהווה והן בעתיד.

רק במצב זה, בהילקח כל המשתנים בחשבון ניתן יהיה להיערך מבחינה פיננסית בצורה כזאת שתאפשר לכם לעמוד בדרישות הסף.

דרישות הסף המינימליות של הבנקים על מנת לקבל את המשכנתא לה אתם זקוקים.

בין אם הינכם זכאי דירה ראשונה ובין אם הינכם משפרי דיור.

יש לזכור כי מתפקידו של יועץ המשכנתאות העצמאי ליצור מצב בו יתאפשר לכם לקבל משכנתא ללא הון עצמי.

וזאת מבלי לסכן את יכולת ההחזרים שלכם ואת עתידכם הכלכלי.