קצין בטיחות בתעבורה כלי לייעול כל צי רכב

קצין בטיחות בתעבורה, בין אם במיקור חוץ על ידי חברה המספקת שירותי קצין בטיחות בתעבורה או השמה כעובד החברה, מהווה צעד ייעול משמעותי מאין כמוהו. החוק ותקנות התעבורה מגדירות אמנם את החובה למינוי קצין בטיחות בתעבורה.

כאשר מספר כלי הרכב בצי הרכבים של החברה מגיע למספרים הנקובים בחוק אך כיום מקובל להתייחס אל קצין בטיחות כאל כלי ייעול לניהול ציי הרכב גם כאשר הם קטנים מהמצויין בחוק. ייעול ובטיחות הולכים במקרה זה יד ביד.

ייעול ובטיחות

קצין בטיחות בתעבורה המתפקד גם בארגון בעל צי רכב קטן יכול לחסוך לארגון משאבי ניהול רבים וגם הוצאות מיותרות ומאפשר לבעלי התפקידים הניהוליים למלא את תפקידם ללא צורך להתערב בנושאי רכב.

מספר כלי הרכב המחייבים מינוי קצין על פי המופיע בתקנות התעבורה הוא – 40 כלי רכב פרטיים או 20 כלי רכב כבדים וגדולים יותר או לחלופין גם כאשר יש רק 20 כלי רכב שחלקם פרטיים וחלקם גדולים. כאשר צי הרכב קטן ולא מונה קצין ישאו המנכ"ל או הבעלים באחריות לתפעולו וניהולו של צי הרכב.

המשמעות של נשיאה באחריות לתפעולו של צי הרכב על פי הגדרות החוק יכולות להעמיד את בעלי הארגון או המנכ"ל שלו במצבים מורכבים ביותר כאשר מתרחשות תקלות או תאונות הקשורות ברכב. כאשר מדובר במספר רכבים בודדים, מינוי קצין בטיחות, יכול להיות מיותר אך מרגע שהארגון, החברה הגיע למספר משמעותי של כלי רכב.

וגם כאשר המספר נמוך מהמצויין בהגדרות החוק והתקנות הרי שבפועל המציאות תגרום ותכתיב הפניית משאבי ניהול והוצאות משמעותיים להשקעה בפעולתו התקינה של צי הרכב.

חשוב לציין כי במקרים מסוימים, משלא מונה קצין, האחריות על צי הרכב יכולה לגרור את הבעלים או המנכ"ל הנושאים באחריות אפילו להעמדה לדין בשל ליקויים ברכבי החברה כתוצאה מתחזוקה לקויה או הפעלה לא נכונה של כלי הרכב (כולל נהיגה שאינה עומדת בחוקי התנועה).

קצין בטיחות בתעבורה

מינוי קצין בטיחות בתעבורה

מינוי קצין אשר הוסמך לכך ועמד הן בדרישות ההכשרה והן במבחני הסמכה ואשר מאשרים שהינו רשאי למלא תפקיד משמעותי וחשוב זה משחרר את המנכ"ל והבעלים מנשיאה בכל אחריות לגבי רכבי החברה. הסמכות העליונה להפעלת רכבי החברה מועברת לקצין הבטיחות בתעבורה.

הוא הפוסק האחרון לגבי תקינותם ועמידתם בדרישות החוק.
קצין נושא באחריות גם להדרכה ושמירה על כך כי הנוהגים ברכבי החברה יפעלו אך ורק בהתאם לחוק, לתקנות ונהלים ספציפיים של החברה, שנקבעו על ידי קצין הבטיחות.

קצין הבטיחות מוודא שנהגים עוברים רענון ועדכון, לגבי שינויים בתקנות התעבורה ולצד זאת מקפיד על קיום נהלי תחזוקה בהתאמה לכל רכב ורכב. ומובן ניהול ספר רכב ממוחשב.

קצין הבטיחות מייצג את הארגון מול גורמי חוץ הן בניהול מגעים ואף חתימה על חוזי אספקת דלק ושירותי תחזוקה והן בנושאים הקשורים לגופי האכיפה (משטרה, בתי דין לתעבורה וכו')

כלל הנושאים שהוזכרו מציגים תמונה ברורה כי כאשר ממנה הארגון קצין הוא נוקט בצעד ייעולי ממדרגה ראשונה.

הסרת אחריות ממנכ"ל או בעלי החברה מאפשר להם להפנות את אמצעי הניהול לפיתוח אמצעי ייצור ההכנסה של החברה. לצד זאת העברת הסמכויות לבעל מקצוע מבטיח שכל נושא הרכב יטופל בדרך המקצועית והיעילה ביותר שתגרור צמצום הוצאות ואף בזבוז משאבי החברה.

ההמלצה החד משמעית לכל ארגון, כיום היא, להעביר את ניהול צי הרכב של החברה, לקצין גם כאשר צי הרכב הוא קטן מהמצויין בתקנות התעבורה.