הובלה עם מנוף במרכז

הובלת מבנים במרכז – מעולם ומאז

הובלות מנוף ומבנים – תחילת הדרך…

כמעט משחר ההיסטוריה האנושית, הובלות מנוף נעשו חלק מהתנהלותו של האדם בסביבתו.

מרגע שהפך האדם מצייד לחקלאי ובעיקר כשהפך לרועה צאן ובקר, הנודד עם עדריו ממקום מזון אחד למשנהו החל האדם נושא עמו את ביתו.

בתחילה היו אלה יריעות אוהלו אותם היה מקים במקום בו היו עדריו רועים ובחלוף העונות כאשר היה עליו לנדוד למקום מראה חדש היה אורז את מיטלטליו, נודד וחוזר חלילה מדי עונה בעונה.

גם בתקופות מאוחרות יותר באיזורים מסוימים היה נהוג לעבור ממקום מגורים אחד לאחר לפי עונות השנה.

אולם רק בתקופה המודרנית, כאשר האדם למד להשתמש בחומרים שונים ולשלבם לכדי מוצר יחיד (עץ וברזל בתחילה).

החלו להופיע מבנים על גלגלים אשר תחילה היו מאין עגלות ואת הובלת מבנים עשו אז סוסים שנרתמו לעגלה. על פי גודל העגלה כך קבעו כמה סוסים ירתמו.

כבר בתקופות קדומות היה נהוג לצאת למלחמה בעזרת מרכבות הרתומות לסוסים ונעשה שימוש נרחב בהובלת ציוד ממקום למקום על ידי צבאות כובשים.

אולם הובלת מבנים לא הייתה נפוצה ולמעשה תנועת האדם ממקום למקום התבצעה על גבי סוסים ובהמות משא שונות.

בשלבים מאוחרים יותר, לפני מספר מאות שנים, כאשר החלה תנועה אזרחים, בעקבות צבאות, שגילו וכבשו יבשות וארצות שונות ובעיקר ביבשת אמריקה.

בתקופה שהתאפיינה בתנועת התיישבות ממזרח היבשת למערבה החלו להיבנות קרונות מגורים אשר שימשו את העמידים שבין האזרחים ובכירי הצבא לשם מגורים בעת המעבר ממקום למקום.

גם בתקופה זאת למעשה הובלת המבנים הייתה מתבצעת על ידי סוס ועגלה כאשר המבנה היה למעשה עגלה שעליה הותקן מאין קרון.

כאשר הומצאו פסי הרכבת והרכבות עלו עליהן והחלו עושות דרכן מתחנה לתחנה וחזרה החלו להיבנות גם קרונות מגורים שנעו על הפסים בנסיעות רחוקות ואולם קרונות אלה היו בתנועה מתמדת אלה אם שימשו את בוני המסילות העשירים ואז לא היו מורדים מהמסילה.

הובלות מנוף – מבנים יבילים ומכולות בעידן החומרים החדשים

בתקופת המהפכה התעשייתית ועם ההתפתחות שחלה בגילוי כל חומרי הלוואי של תעשיית הנפט.

ובעקבות המצאת הרכב וכלי הטייס והצורך במציאת חומרי ייצור וחיפוי קלים וחזקים שניתן יהיה להשתמש בהם בתהליך היצור.

בתקופה זאת הופיעו הפלסטיק לסוגיו ובמקביל פיתוח היכולת התעשייתי והשימוש באלומיניום וחומרים קלים נוספים וכן טכנולוגיות חיבור וחיפוי שהלכו והשתכללו.

תעשיית החלל הייתה מנוף פיתח משמעותי ביותר בתהליך יצירת החומרים הקלים שכיום משמשים לאין סוף מוצרים.

הובלות מנוף

הובלת מבנים כיום

באמצעיתה של המאה הקודמת החלו לעשות שימוש במספר רב של חומרים שבחלקם שימשו גם ליצירת מבנים יבילים וקרוונים אותם ניתן היה בתחילה להעביר אך ורק על גלגלים.

כאשר התפתחו אמצעי ההנפה וההובלה החלו לעשות שימוש נרחב ביצור מבנים אותם ניתן היה בעת הצורך להעביר ממקום למקום על ידי משאיות מנוף שהוקצו להובלת מבנים.

בניית המבנים היבילים קיבלה תנופה משמעותית כמענה לצורכי צבא ומדינות מסוימות אשר נאלצו לשנע ולהעביר מבני מגורים ממקום למקום.

במקרים מסוימים היה זה הצורך להעביר מבנים גמורים לאיזור בו לא ניתן לבצע בנייה במקום, ואז לעתים שולבו מספר אמצעי הובלה.

לדוגמא המבנה יוצר ואז היו נעזרים בחברה להובלת מבנים מאתר היצור אל הרכבת או הנמל ומשם היה המבנה מועבר לאתר היעד כאשר במקרים מסוימים גם כאשר היה מורד מהרכבת או האנייה היה צורך ברכב ייעודי להובלת מבנים שיעבירו לאתר הסופי.

בישראל נעשה שימוש מסיבי בקרוונים ומבנים יבילים בעיקר מסוף שנות השמונים ועד לתחילת שנות התשעים כאשר לאור גלי העלייה ההמוניים ממדינות בריה"מ התרחשה תנופת בנייה אדיר אך היה צורך במספר רב של קרוונים אשר חלקם יובאו לארץ וחלקם יוצרו בישראל.

בשני המקרים היה צורך במשאיות מנוף ייעודיות להובלת מבנים לצורך העברת הקרוונים מאתרי היצור לשכונות הקרוונים שהוקמו.

תקופה נוספת בה נעשה שימוש בקרוונים הייתה תקופה שלגביה חלוקות הדעות והיא תקופת פינוי גוש קטיף כאשר היה צורך במתן מענה מידי של דיור למפוני הגוש.

גם במקרה זה משאיות מנוף להובלת מבנים הם אלה שהובילו את הקרוונים לאתרי הישובים שיועדו לקליטת המפונים ולאחר מכן לאחר פינוי שכונות הקרוונים כשהיה צורך לפנותן לאיזורי אחסון גם אז השתמשו בחברות שעסקו בהובלת מבנים.

אנו רואים שהובלת מבנים נעשתה תמיד כלי שבו השתמשו לצורך ישוב מחדש של איזורים מסוימים.